Op het Koninkrijk van de liefde in de waarheid

 

Home > Dossiers > Pastorale Boodschap

Pastorale Boodschap betreffende het Leger van Maria

In deze rubriek vindt men, voorzien van onze commentaren, de “pastorale Boodschap betreffende het Leger van Maria”, ondertekend door Z. Em. Kardinaal Marc Ouellet (4 april 2005), verscheidene brieven van Z. Exc. Mgr. Terrence Prendergast, de pontificale Commissaris voor de Zonen van Maria, evenals documenten en brieven van andere personen die betrokken zijn bij het dossier van het Leger van Maria en de Gemeenschap van de Zonen van Maria.

Het is onze plicht om aan onze leden, en aan allen die om inlichtingen vragen over het mariale Werk, de waarheid te doen kennen. Alleen de Waarheid maakt vrij…, alleen de Waarheid staat toe om te bouwen aan het Koninkrijk van de Liefde!

* * *

 • Brief van Pater Éric Roy, algemeen Overste van de Zonen van de Maria (21 mei 2005)
 • Pastorale Boodschap van Z.Em. Kardinaal Marc Ouellet

  Kardinaal Marc Ouellet, Aartsbisschop van Québec, dateerde zijn “pastorale Boodschap betreffende het Leger van Maria” op 4 april 2005, hierin maakt hij de leerstellige nota van 15 augustus 2001 van de Conferentie van de katholieke Bisschoppen van Canada (CECC) bekend aan het publiek.

  Welnu, de leerstellige nota van 15 augustus 2001 is een zwaar verwrongen document waarvan meerdere personen de onjuistheden en het gebrek aan nauwkeurigheid hebben aangetoond, het is jammer dat men er nog naar verwijst voor het maken van een evaluatie van het Leger van Maria.

  Onze leden hebben niet geaarzeld om te reageren op de pastorale Boodschap van Kardinaal Ouellet, die we respecteren ondanks zijn positie inname: de geschiedenis van de Kerk telt talrijke gevallen waarbij authentieke Dienaars en Dienaressen van God veroordeeld zijn door de hoge religieuze Autoriteiten om later weer opgenomen te worden. “De leerling staat niet boven de meester”, zo verklaarde Jezus aan Zijn apostelen…

  Ziehier de tekst van de pastorale Boodschap van Kardinaal Ouellet, gevolgd door onze toelichtingen.

  • Pastorale Boodschap betreffende het Leger van Maria (4 april 2005)
  • Ons antwoord op de pastorale Boodschap door Sylvie Payeur-Raynauld (6 april 2005)
  • Brief van Pater Pierre Mastropietro (10 april 2005)
 • Brief van De Pontificale Commissaris Z. Exc. Mgr. Terrence Prendergast aan de Zonen van Maria (4 april 2005)
 • Brief van de pontificale Commissaris Z. Exc. Mgr. Terrence Prendergast aan Moeder Paul-Marie (25 april 2005)

  • Reactie van Moeder Paul-Marie op de Brief van Mgr. Prendergast

   Moeder Paul-Marie heeft op deze brief van de pontificale Commissaris bij de Zonen van Maria niet geantwoord, uit voorkeur om het stilzwijgen te bewaren om alle vrijheid van handelen te laten aan zowel de leden van de Communauteit als aan de leden van het Werk.

   Zoals zij het zo vaak heeft gezegd: “De deuren van het Werk – en van de Communauteit – staan wijd open om er binnen te gaan en staan wijd open om te vertrekken”, en ze voegde eraan toe dat ze zou doorgaan met hen te beminnen die ervoor zouden kiezen het te verlaten.

  • Antwoord van Sylvie Payeur-Raynauld (26 april 2005)
 • Eerste ontwerp van een pastorale brief van Mgr. Paul-Andrė Durocher en een verbintenis van trouw om te ondertekenen...
 • Brief van de pontificale Commissaris aan Marc Bosquart (13 mei 2005)

  Mgr. Terrence Prendergast, pontificale Commissaris bij de Zonen van Maria, had op 8 april 2005 een document van drie bladzijden aan de Zonen van Maria gezonden, waarin hij commentaar leverde op “vier beweringen gepubliceerd in ‘Le Royaume’”, die door Marc Bosquart geschreven waren. Dit document werd genomen uit de pastorale Boodschap voor de Zonen van Maria en het Leger van Maria, welke Mgr. Paul-André Durocher, Bisschop van Alexandria-Cornwall, ter attentie van de gelovigen van zijn bisdom, had opgesteld.

  Op 13 mei 2005 schreef Mgr. Prendergast aan Marc Bosquart. Naast andere overwegingen hernam hij in zijn brief de tekst welke hij aan de Zonen van Maria had gezonden, zij het dat hier de tekst rechtstreeks tot de auteur gericht werd.

 • Brief van de Z.E.H. Léon Boily aan de Zonen van Maria

  De Zeer Eerwaarde Heer Léon Boily heeft het Leger van Maria verlaten na een bron van moeilijkheden te zijn geweest in het Werk, waarna hij zijn campagne om de Stichteres in diskrediet te brengen heeft voortgezet. Zijzelf heeft altijd blijk gegeven van een grote naastenliefde jegens hem en heeft talrijke feiten, die hem in een slecht daglicht plaatsten, discreet gehouden.

  Op 13 mei 2005 hervalt de Zeer Eerwaarde Heer Léon Boily door de volgende brief aan de priesters Zonen van Maria te sturen, waarop verscheidenen van hen hem hebben geantwoord, diep verontwaardigd door zijn foutieve pretenties:

 • Enkele bedenkingen van Pater Éric Roy naar aanleiding van het vertrek van de Zonen van Maria uit het bisdom van Alexandria-Cornwall (2 juni 2005)
 • Commentaren van Pater Pierre Mastropietro (2 juni 2005)
 • Tweede Brief van de pontificale Commissaris aan Moeder Paul-Marie

  De pontificale Commissaris bij de Zonen van Maria, Z. Exc. Mgr. Terrence Prendergast, s.j., zendt, op 4 juni 2005, een tweede brief aan de Stichteres, Moeder Paul-Marie. Pater Éric Roy, generale Overste van de Zonen van Maria en Pater Pierre Mastropietro zullen op die brief antwoorden.